استعدادهای درخشان

 

 

                   

عملکرد دفتر برنامه ریزی درسی و هدایت استعدادهای درخشان

   

برنامه ریزی هدفمند به منظور هر چه شکوفا تر شدن استعداد های برتر1 شاعل به تحصیل در دانشگاه  

   برقراری ارتباط و تعامل با دانشکده ها جهت هرچه بهتر برقرار کردن بند 1  بر اساس شرایط هر دانشکده  

 ارائه راه کارهای اجرایی مناسب با موقعیت دانشگاه جهت احرای هرچه بهتر مصوبات مراکز و موسسات مرتبط با استعدادهای درخشان  

 مدیریت تشکیل جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان-

 ایجاد حلقه ارتباطی بین دانشجویان و شورا-

 انجام مکاتبات برای اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان 

صفحه اصلی    *
اخبار دانشگاه   *
دانشکده ها   *
روزنامه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین حالت نمايش :864*1152  دانشگاه صنعتی شريف

        |  صفحه اصلی   |    دانشکده ها    |اخبار دانشگاه     |    روزنامه|